[email protected]

Επικοινωνήστε μαζί μας

+30 2810 343402

Κάντε μας μια κλήση

 

 

Η MEDFIN BANK είναι ένα καινοτόμο έργο που στοχεύει στη δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος στον τομέα της υγείας, χρησιμοποιώντας τα παραγωγικά στοιχεία μιας συνεταιριστικής δομής. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας καινοτόμος οργανισμός ικανός να υποστηρίζει και να εξυπηρετεί όλα τα άτομα και τα νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με τον κλάδο της υγείας.

Η MEDFIN BANK θα αξιοποιήσει τον τεράστιο οικονομικό δυναμισμό του κλάδου της υγείας προς όφελος του ίδιου του κλάδου. Δεσμεύεται να υποστηρίζει ότι έχει αξία στον κλάδο της υγείας, μεταφέροντας οικονομική δύναμη στα χέρια των επαγγελματιών του χώρου. Επισκεφτείτε τη MEDFIN και συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λεπτομέρειες του έργου και να υποβάλετε την αίτησή σας για να γίνετε μέλος.

Τα τελευταία χρόνια, ενώ ο τομέας της υγείας έχει εξαιρετικά υψηλή συμβολή στο παγκόσμιο εισόδημα και στην παγκόσμια ανάπτυξη, δεν λαμβάνει την υποστήριξη που του αξίζει από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο πλούτος που παράγεται διοχετεύεται σε άλλους τομείς της οικονομίας, στερώντας τον από τους απαραίτητους πόρους που θα βοηθούσαν στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Συγκεκριμένα, ο τομέας της υγείας αναπτύσσεται με μέσο ρυθμό 5,2%, και αποτελεί το 6% του παγκόσμιου ΑΕΠ ενώ δημιουργεί έναν χρηματοοικονομικό κύκλο της τάξεως των περίπου 7 τρισεκατομμύριων δολαρίων. Οι τραπεζικές καταθέσεις που σχετίζονται με τον κλάδο της υγείας υπολογίζονται περίπου στο 7% των συνολικών καταθέσεων, ενώ τα δάνεια και οι πιστώσεις στον κλάδο ανέρχονται στο 1,4% του συνόλου. Η τεχνολογία επιτρέπει πλέον περισσότερη διαφάνεια στις τραπεζικές επενδύσεις όσο ποτέ άλλοτε, ενώ οι επενδυτές θέλουν να κάνουν περισσότερα με τα χρήματά τους από ό,τι επιτρέπουν οι παραδοσιακές εταιρείες επενδύσεων. Κατά μέσο όρο, πληρώνουμε 360 $ ετησίως σε τραπεζικές χρεώσεις. Οι μεγαλύτερες τράπεζες, εν τω μεταξύ, κατά μέσο όρο εισπράττουν 30 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε χρεώσεις υπερανάληψης. Οι τράπεζες επενδύουν τα χρήματά μας, συνήθως με σημαντικό κέρδος, όπου κρίνουν κατάλληλο. Αυτό όμως περιλαμβάνει συχνά έργα που δεν ευθυγραμμίζονται με τις αξίες ή τα συμφέροντα των πελατών τους . Έτσι, ενώ η τράπεζα αποκομίζει κέρδη, τα χρήματά σας όχι μόνο δεν λειτουργούν για εσάς, αλλά μπορεί να λειτουργούν και εναντίον σας. Πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για τη δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού για τον τομέα της υγείας που θα ενώσει τη δύναμη όλων των μονάδων του και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές τους. Η MEDFIN, δημιουργεί ένα συνεταιριστικό χρηματοοικονομικό ίδρυμα που έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει τον τομέα της υγείας. Τα μέλη του ιδρύματος θα έχουν πρόσβαση σε μοναδικά οφέλη και σε ένα πλήρες φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, από επενδύσεις έως δάνεια και πιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες για τους επαγγελματίες της υγείας.

Δεδομένου ότι είστε επαγγελματίας της υγείας, μπορείτε να γίνετε μέλος και να
αποκτήσετε:

Πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια

Οι μέτοχοι θα έχουν πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια της τράπεζας, και του fund.
Επιπλέον η MEDFIN θα λειτουργεί και σαν arranger προκειμένου να εξασφαλίζει κεφάλαια από άλλους οργανισμούς στα μέλη της

Πρόσβαση σε δανειακά προϊόντα με ευνοϊκούς όρους.
Όλα τα μέλη θα έχουν πρόσβαση σε δανειακά προϊόντα εξειδικευμένα στις ανάγκες τους. Επιπλέον θα μπορούν να δανείζονται με εγγύηση τις μετοχές τους, την αξία τους  επί 3.

Χαμηλότερες προμήθειες στις χρεώσεις καρτών για προϊόντα και υπηρεσίες

Η MEDFIN θα διαθέτει στα μέλη/συνεργάτες της μηχανήματα χρέωσης καρτών τα οποία θα έχουν άκρως ανταγωνιστικές προμήθειες.Ευνοϊκούς όρους για την ανανέωση ή απόκτηση νέου εξοπλισμού

Μέσω του δικτύου των μελών της η MEDFIN θα μπορεί να υποστηρίζει συντομότερο χρόνο ανανέωσης του εξοπλισμού τους. Αυτό θα είναι εφικτό προωθώντας τον παλαιότερο εξοπλισμό σε μέλη με μικρότερες απαιτήσεις.

Προστασία καταθέσεων

Λόγω της αδειοδότησης της στην Γερμανία όλες οι καταθέσεις των μελών της είναι
εγγυημένες από το Γερμανικό Δημόσιο μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ.

Επιπλέον όταν τα κεφάλαια βρίσκονται σε Τρίτη χώρα είναι δυσκολότερο για τις φορολογικές αρχές να προβούν σε άμεση δέσμευση λογαριασμών χωρίς να το γνωρίζει ο δικαιούχος. 

Επιτόκια καταθέσεων

Λόγω του χαμηλότερου κόστους λειτουργίας της η MEDFIN BANK θα έχει χαμηλότερο κόστος διαμεσολάβησης αποδίδοντας έτσι υψηλότερα επιτόκια στους καταθέτες της.

Επιπλέον με τη χρήση πλατφόρμας PEER TO PEER LENDING οι αποδόσεις στις καταθέσεις μπορεί να φτάνουν μέχρι και 12%

Προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη για την καθημερινή λειτουργία καθώς και σε
θέματα διαχείρισης κεφαλαίων

Μέσω των εξειδικευμένων και πιστοποιημένων συνεργατών της η MEDFIN θα παρέχει στα μέλη της δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης της περιουσίας τους.

Επίσης θα παρέχεται με υποστήριξη στον χώρο τους για τις καθημερινές τους συναλλαγές. 

Υψηλή απόδοση στα επενδεδυμένα κεφάλαια.

Με βάση τις εκτιμήσεις του επιχειρηματικού σχεδίου εκτιμάται ετήσια μερισματική
απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων μεταξύ 8-15%

Τα πρώτα μέλη του έργου MEDFIN BANK θα έχουν πρόσβαση σε μοναδικά οφέλη και δικαιώματα, όπως:

Προτεραιότητα στο δάνειο τους ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.
Άμεση πιστωτική διευκόλυνση έως και τριπλάσια της αξίας των μετοχών τους στην
εταιρεία.

Η MEDFIN θα εκδώσει ένα πακέτο μπόνους μετοχών στα πρώιμα μέλη που υποβάλλουν αίτηση για αγορά μετοχών πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό.
Συνδεθείτε στην περιοχή των μελών για να δείτε το εύρος των διαθέσιμων υπηρεσιών και περισσότερες λεπτομέρειες του έργου.