Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει ολοκληρωμένα προγράμματα για να καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικός σας σύμβουλο για να επιλέξετε εκείνο που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.

Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής αν πρόκειται για κτίριο και σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο αν πρόκειται για περιεχόμενο. Ως αξία ανακατασκευής ορίζεται το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων του ασφαλισμένου ακινήτου και των βοηθητικών και κοινόχρηστων στεγασμένων χώρων του επί την αξία ανά τ.μ κάθε εταιρείας και για το περιεχόμενο, επί την αξία κάθε εταιρείας ανά τ.μ, ενώ για τις ειδικές κατασκευές (πισίνα μετά των εγκαταστάσεων αυτής, κιόσκια, πέργκολες, BBQ, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, γκαράζ, εγκαταστάσεις κεραιών, τέντες και ηλιακοί θερμοσίφωνες) η αξία θα δηλώνεται από τον ασφαλισμένο.

Το σύνολο της οικοσκευής, δηλαδή των κινητών οικιακών και προσωπικών ειδών που ανήκουν στον ασφαλισμένο ή σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του που διαμένει μόνιμα μαζί του και βρίσκεται στην κατοικία.

Μπορεί να γίνει συνδυασμός στην ασφάλιση της κατοικίας, είτε μόνο κάλυψη κατοικίας είτε μόνο κάλυψη περιεχομένου είτε, τέλος, ασφάλιση κατοικίας και περιεχομένου μαζί.

O σεισμός καλύπτεται εφόσον η οικοδομή είναι αντισεισμικής κατασκευής μετά το 1960 και δεν έχει υποστεί ζημιές από προηγούμενο σεισμό.

Υπάρχουν ασφαλιστικές που παρέχουν προγράμματα όπως π.χ "Ασφάλιση Κατοικιών Κατά Παντός Κινδύνου", ασφαλίζει τις κατοικίες υψηλών προδιαγραφών τόσο ως προς την κατασκευαστική τους αξία όσο και ως προς το περιεχόμενο από όλες τις πιθανές και τυχαίες ζημιές

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ασφαλίσει έργα τέχνης ή συλλογές με ιδιαίτερη αξία εφόσον αναφέρει τα ασφαλισμένα αντικείμενα στην αίτηση ασφάλισης και γίνουν αποδεκτά από την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία.

Το ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόματα από την εταιρία εφόσον δεν έχουν διαφορετική ειδοποίηση από εσάς ή δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο ασφαλίστρων.

Τα πολυασφαλιστήρια κατοικίας μπορεί με μια πρώτη ματιά να μοιάζουν όλα ίδια, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι. Ο αριθμός των καλύψεων, τα ανώτατα όρια κάλυψης, οι τυχόν απαλλαγές και φυσικά οι εξαιρέσεις αποτελούν τα σημεία τα οποία χρειάζονται προσοχή, μελέτη και σύγκριση με αντίστοιχα πολυασφαλιστήρια της αγοράς.

Ναι, οι εταιρείες έχουν δημιουργήσει προγράμματα ασφάλισης κατοικίας που διατίθενται με και χωρίς καμία απαλλαγή.

Ναι, η ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο.

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα εξής: άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα οδήγησης και τιμολόγιο αγοράς (για καινούργιο αυτοκίνητο)

Τα ασφάλιστρα καθορίζονται βάσει χαρακτηριστικών του οχήματος και του οδηγού, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι:

 • Μάρκα
 • Μοντέλο και έκδοση
 • Περιοχή Κυκλοφορίας (15 τιμολογιακές γεωγραφικές ζώνες)
 • Αριθμός ζημιών με υπαιτιότητα
 • Ηλικία συνήθους οδηγού
 • Δίπλωμα νέου οδηγού

Εφόσον υπάρχει η συγκεκριμένη κάλυψη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας, αποζημιώνεστε απευθείας για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου σας από την ασφαλιστική σας εταιρεία. Οφείλετε να ειδοποιήσετε άμεσα την αρμόδια Αστυνομική Αρχή για το συμβάν ώστε να βεβαιώνεται από επίσημο δημόσιο έγγραφο (Απόσπασμα Δελτίων Συμβάντων Τροχαίας), ο χαρακτηρισμός του οχήματος που σας προκάλεσε τη ζημιά ως ανασφάλιστο.

Εφόσον υπάρχει η κάλυψη πυρός/κλοπή στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας, θα πρέπει να καλέσετε υποχρεωτικά την φροντίδα ατυχήματος και να ενημερώσετε άμεσα την αρμόδια Αστυνομική αρχή σε περίπτωση κλοπής και την Πυροσβεστική υπηρεσία σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Εάν έχετε επιλέξει τη συγκεκριμένη κάλυψη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας, η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την επισκευή ή την αντικατάσταση των κρυστάλλων σε περίπτωση θραύσης, άμεσα, ΧΩΡΙΣ καμία οικονομική επιβάρυνση, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες, όπως οι εταιρείες Carglass ή Glassdriveή και συνεργαζόμενα συνεργεία του δικτύου τους. Σε περίπτωση που επιλέξετε να εξυπηρετηθείτε μέσω της Garglass/Glassdriveή των Συνεργαζόμενων Συνεργείων δεν θα επιβαρυνθείτε με το προβλεπόμενο ποσό της απαλλαγής.

Θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα είτε τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο είτε την ασφαλιστική σας εταιρεία για την αλλαγή και να προσκομίσετε τη νέα άδεια κυκλοφορίας, το τιμολόγιο αγοράς, καθώς και το πρωτότυπο σήμα του παλιού αυτοκίνητου σας. Το παλαιό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται, γίνεται επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων που σας αναλογούν, και το νέο αυτοκίνητο ασφαλίζεται με καινούργιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Για να ταξιδέψετε στο εξωτερικό χρειάζεται να υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο, και να ενημερωθεί ο ασφαλιστικός σύμβουλος, λίγες μέρες πριν, για τον προορισμός σας και την διάρκεια του ταξιδιού. Στη συνέχεια, θα σας δοθεί η Πράσινη Κάρτα με την οποία καλύπτεστε για ταξίδι στο εξωτερικό, όχι μόνο στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο αλλά και στις υπόλοιπες χώρες όπου ισχύει το σύστημα Πράσινων Καρτών.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες με την κάλυψη “Οδηγού από Ατύχημα”, καλύπτει πέρα από την Απώλεια Ζωής από ατύχημα και την Μόνιμη Ολική & Μόνιμη Μερική Ανικανότητα του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος, έως του ποσού των 15.000€.

Σε περίπτωση που προκαλέσετε μέχρι δύο ατυχήματα ανά έτος ασφάλισης, η κάλυψη προστασία Bonusmalus σας εγγυάται ότι δεν θα έχετε καμία επιβάρυνση στα ετήσια ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας.

Σε περίπτωση ατυχήματος για το οποίο δεν ευθύνεστε, αποζημιώνεστε από την ασφαλιστική σας εταιρεία, εφόσον η εταιρεία βρίσκεται στον φιλικό διακανονισμό.

Σε περίπτωση ατυχήματος, η κάθε ασφαλιστική εταιρεία βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Μοναδική προϋπόθεση είναι η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του αυτοκινήτου σας στην Εταιρία. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο αντίστοιχο τηλέφωνο, ένας εξειδικευμένος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της ασφαλιστικής Εταιρίας θα βρίσκεται δίπλα σας, για να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις πρώτες δύσκολες στιγμές μετά το ατύχημα. Οι συνεργάτες των ασφαλιστικών εταιρειών:  

 • Θα καταγράψουν τις συνθήκες του ατυχήματος
 • Θα φωτογραφήσουν τα εμπλεκόμενα οχήματα και θα κάνουν ακριβή περιγραφή τους.
 • Θα συντάξουν πρόχειρο σχεδιάγραμμα του τόπου ατυχήματος.
 • Θα συγκεντρώσουν στοιχεία τυχόν μαρτύρων.
 • Θα σας δώσουν τη δυνατότητα να συμπληρώσετε έντυπο «Δήλωσης Ατυχήματος» εάν το επιθυμείτε και βοήθεια στη σωστή συμπλήρωση του εντύπουΦιλικού Διακανονισμού.
 • Θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το πλησιέστερο συνεργαζόμενο συνεργείο.

Το συμβόλαιο του Κλάδου Αυτοκινήτων ανανεώνεται αυτόματα. Αν χρειαστεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου σας να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάλυψη, να πληροφορηθείτε σχετικά με το ύψος των ασφαλίστρων, να μεταβάλλετε την αξία του αυτοκινήτου κ.λπ., θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν με πολύ χαμηλό κόστος μια σειρά από πρωτοποριακές καλύψεις, με επίκεντρο την προστασία από κινδύνους ατυχήματος και ασθένειας, ώστε να μην επιτρέψετε σε ένα απρόοπτο γεγονός να επηρεάσει το βιοτικό επίπεδο το δικό σας και της οικογένειας σας.

 • Η ηλικία
 • Το επάγγελμά
 • Το ιστορικό ατυχημάτων
 • Το ιατρικό ιστορικό
 • Τα hobbies του ασφαλιζομένου
 • Η ηλικία

Όσο νωρίτερα επιλέξουμε να ασφαλίσουμε την υγεία μας, τόσο καλύτερα καθώς με την πάροδο των χρόνων τα προβλήματα υγείας χτυπούν συχνότερα την πόρτα μας. Σε περίπτωση που θελήσουμε να ασφαλιστούμε σε μεγάλη ηλικία, το κόστος που θα καταβάλλουμε θα είναι αυξημένο, αφού οι δαπάνες υγείας όσο μεγαλώνουμε αυξάνονται. Ένα ασφαλιστήριο υγείας που θα κάνουμε τώρα για τα χρόνια που θα έρθουν είναι μια απόλυτα σωστή επιλογή!

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο για να σας προτείνει το πρόγραμμα που ταιριάζει στις δικές ανάγκες.

Μέσω των προγραμμάτων είναι εφικτή η ασφάλιση της οικογένειας (συζύγου – τέκνων/ εξαρτημένων μελών)

Η προεπιλογή της θέσης νοσηλείας (Α, Β, Γ) απαιτείται κατά την σύναψη της ασφάλισης.

Υπάρχουν συμπληρωματικές καλύψεις οι οποίες σε συνεννόηση με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σας για οποιονδήποτε κίνδυνο. Μερικές εξ αυτών είναι: o θάνατος από ατύχημα, η μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια, η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια ή λόγω θανάτου και η απώλεια εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια.

Tα συμβόλαια Ζωής και Υγείας, έχετε τη δυνατότητα να τα πληρώνετε κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος.

Αναλόγως του προφίλ του υποψηφίου προς ασφάλιση καθώς και του επιλεγμένου προγράμματος, η εταιρία μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια προασφαλιστικών εξετάσεων.

Με ταυτόχρονη χρήση του ασφαλιστικού φορέα του ασφαλισμένου, υπάρχει δυνατότητα μη χρήσεως ποσού απαλλαγής (εάν υφίσταται).

Σε ένα συμβόλαιο ζωής μπορείτε να αλλάξετε τους δικαιούχους, τις καλύψεις και τέλος τον τρόπο και τη συχνότητα της πληρωμής.

Για τους δικαιούχους ισχύει το εξής: εάν έχετε ορίσει τους δικαιούχους, ενημερώστε τους ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Σε περίπτωση που δεν έχετε ορίσει, τότε δικαιούχοι ορίζονται οι νόμιμοι κληρονόμοι. Εφόσον θελήσετε να ορίσετε δικαιούχους ή να αλλάξετε αυτούς που έχετε ορίσει, πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία  τους και τον αριθμό ασφαλιστηρίου σας.

Σε ότι αφορά στις καλύψειςεφόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε σε κάποια αλλαγή στις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας (αύξηση ή μείωση ασφαλισμένου κεφαλαίου, προσθήκη ή αφαίρεση κάλυψης) θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε είτε απευθείας με την εταιρεία σας είτε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις επιλογές που έχετε και τη διαδικασία που απαιτείται για αυτές τις αλλαγές.
Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την συχνότητα πληρωμής ή τον τρόπο πληρωμής (χρέωση άλλου τραπεζικού λογ/μου, άλλης πιστωτικής κάρτας, από χρέωση τραπεζικού λογ/μου σε χρέωση πιστωτικής κάρτας ή το αντίστροφο) θα χρειαστεί να ειδοποιήσετε εγγράφως την εταιρεία.

Προσοχή: αυτό που δεν μπορείτε να αλλάξετε είναι η Βασική Ασφάλιση Ζωής.

Για να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στα συμβεβλημένα νοσοκομεία*, θα χρειαστεί η αναγγελία  να γίνει τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την είσοδό σας. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο, το βιβλιάριο ασθενείας του κύριου ασφαλιστικού φορέα καθώς και την κάρτα της ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός ασφαλιστηρίου του συμβολαίου σας.

Η Εταιρεία, εφόσον έχει εγκρίνει τη νοσηλεία, αναλαμβάνει την απευθείας αποπληρωμή των αναγνωρισμένων δαπανών νοσηλείας, με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.

*Συμβεβλημένα θεωρούνται τα νοσοκομεία τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχετε παραλάβει μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Σε περίπτωση που έχετε νοσηλευτεί σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο και κατά συνέπεια έχετε πληρώσει εσείς όλα τα έξοδα νοσηλείας, θα χρειαστεί, το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία εξόδου σας, να μας στείλετε όλα τα πρωτότυπα αποδεικτικά δαπανών, το ιατρικό ιστορικό νοσηλείας καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας του κύριου ασφαλιστικού φορέα.

Για νοσοκομειακό επίδομα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά
α) Βιβλιάριο ασθενείας κύριου ασφαλιστικού φορέα.
β) Εισιτήριο-εξιτήριο νοσοκομείου ή κλινικής, πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο.
γ) Ιατρική γνωμάτευση η οποία να αναφέρει τη φύση της πάθησης ή αναλυτικό ιστορικό νοσηλείας.
Για χειρουργικό επίδομα:
α) Βιβλιάριο ασθενείας κύριου ασφαλιστικού φορέα.
β) Πρωτότυπη ιατρική γνωμάτευση του χειρούργου που έχει διενεργήσει τη χειρουργική επέμβαση.
 
Για πρόγραμμα υγείας (έξοδα νοσηλείας):
Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας που τυχόν εμφανισθεί ή εφόσον πρόκειται να νοσηλευτείτε, καλείτε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της ασφαλιστικής σας εταιρείας.
Για πρόβλημα της υγείας σας θα λάβετε ιατρικές συμβουλές, οδηγίες για την επιλογή του καταλληλότερου γιατρού, διαγνωστικού κέντρου ή νοσοκομείου για την περίπτωση σας, πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία ή φαρμακεία ή, εφόσον το περιστατικό κριθεί επείγον και βρίσκεστε σε απόσταση άνω των 50χλμ. από τον τόπο της κατοικίας σας, θα αναλάβουμε εμείς την επείγουσα μεταφορά σας σε νοσοκομείο.
Σε περίπτωση νοσηλείας ενημερώνετε για το λόγο της νοσηλείας, το νοσοκομείο που έχετε επιλέξει(συμβεβλημένο ή όχι)και την ημερομηνία εισόδου σε αυτό.

Έκτακτα θεωρούνται τα περιστατικά που χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας.

Επείγον περιστατικό είναι η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαταραχή της υγείας του ασφαλισμένου λόγω  ατυχήματος ή ασθενείας, που μπορεί να επιφέρει απώλεια της ζωής του ή να έχει ως συνέπεια, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, αν δεν του παρασχεθεί άμεσα ιατρική ή χειρουργική θεραπεία σε νοσοκομείο. Ο χαρακτηρισμός ενός περιστατικού ως επείγοντος γίνεται αποκλειστικά με ιατρικά κριτήρια. Εφόσον ένα περιστατικό  χαρακτηριστεί επείγον, καλύπτεται.

Τα ασφάλιστρα διαφοροποιούνται ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε, τον αριθμό των ατόμων, τη διάρκεια αλλά και τον προορισμό του ταξιδιού. Για να δείτε πόσο κοστίζει η ταξιδιωτική ασφάλιση, θα πρέπει να ενημερώσετε τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο για τις ημερομηνίες και τον προορισμό σας.

Η ασφαλιστική σας κάλυψη ισχύει σύμφωνα με τα χρονικά διαστήματα που έχετε
ορίσει και έχετε επιλέξει. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
σας, όταν αυτό εκδοθεί.

Το πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να έχει διάρκεια έως 366 ημέρες(1 χρόνο).

Ιατροφαρμακευτικά έξοδααπό ατύχημα ή αιφνίδια Ασθένεια εκτός η και εντός νοσοκομείου, έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν το ταξίδι να συνεχιστεί για λόγους υγείας, έξοδα υγειονομικής μεταφοράς από το τόπο ενός ατυχήματος προς το πλησιέστερο νοσοκομείο, έξοδα για μεταφοράκαι διαμονή συνοδού σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο, έξοδα ακυρωτικών ματαίωσης ή αναβολής ταξιδιού για λόγους υγείας, αποζημίωση ακυρωτικών σε περίπτωση διακοπής του για λόγους υγείας, νομική προστασία στο εξωτερικό, αποζημίωση για καθυστερημένη παράδοση ή απώλεια αποσκευών και πολλά ακόμη, ανάλογα το συμβόλαιο που θα επιλέξουμε.

Μπορείτε να αγοράσετε κάποιο ασφαλιστήριο πρόγραμμα για 1 και μόνο ταξίδι. Όμως αν ταξιδεύετε συχνά, το πιθανότερο είναι να συμφέρει η αγορά ενός προγράμματος ετήσιας διάρκειας, το οποίο καλύπτει τον ταξιδιώτη για πολλαπλά ταξίδια κατά τη διάρκεια του.

Είναι ο ασφαλιστικός κλάδος εκείνος στο οποίο ο ασφαλισμένος έναντι κάποιου ασφαλίστρου (παροχή) απαλλάσσεται από δικηγορικά έξοδα και δικαστικά δαπανήματα που αναλαμβάνει αντ΄ αυτού ο ασφαλιστής (αντιπαροχή) - προκειμένου να διεκδικήσει μία δίκαιη απαίτηση του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια. Ασφαλώς το είδος και το εύρος των επί μέρους ασφαλιστικών καλύψεων εξαρτώνται απ το πρόγραμμα ασφάλισης που επιλέγει ο καθένας ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις ανάγκες του. Με άλλα λόγια ο ασφαλισμένος για Νομική Προστασία απαλλάσσεται από το οικονομικό βάρος μιας νομικής διαφοράς και έτσι ανενόχλητος παραφυλάσσει τα έννομα συμφέρονται του προς την κατεύθυνση που επιθυμεί.

Στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, ο ασφαλισμένος που γίνεται υπαίτιος της πρόκλησης ζημίας σε τρίτους δεν αποζημιώνει ο ίδιος τους ζημιωθέντες αλλά η ασφαλιστική του εταιρία. Τέτοια ασφάλιση έχουμε υποχρεωτικά για το αυτοκίνητο και προαιρετικά για άλλους κινδύνους.
Ο ασφαλισμένος της Νομικής Προστασίας αναθέτει στην ασφαλιστική εταιρία να διεκδικήσει ως ζημιωθείς από την συμπεριφορά κάποιου άλλου, τις νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσης του είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς, αναλαμβάνοντας η ασφαλιστική εταιρία όλα τα σχετικά έξοδα.

Στις περιπτώσεις όπου η ασφάλιση Νομικής Προστασίας ασκείται από την εταιρία που συγχρόνως ασκεί και τον κλάδο της Αστικής Ευθύνης, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην ασφάλιση αυτοκινήτου, δημιουργούνται πολλά και σοβαρά θέματα, όπως σύγκρουση συμφερόντων σε βάρος του ασφαλισμένου. Τέτοια σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει, όταν για παράδειγμα ο τρίτος που προκαλεί ζημιά στο δικό σας όχημα ασφαλίζεται για Αστική Ευθύνη στην ίδια εταιρία με τη δική σας ή όταν η δική σας εταιρία δεν σας αποζημιώνει όπως θα έπρεπε από ένα συμβόλαιο φωτιάς, μικτής, κλοπής κ.λπ. Αυτά αποφεύγονται στην περίπτωση που ο ασφαλιστής Νομικής Προστασίας ασκεί αποκλειστικά και εξειδικευμένα μόνο αυτόν τον κλάδο.

Σύμφωνα με το νόμο 2743/99 του ελληνικού κράτους όλοι οι κάτοχοι σκαφών πρέπει να τα ασφαλίσουν για την αστική τους ευθύνη.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι υποχρεωτικές καλύψεις της αστικής ευθύνης προς τρίτους είναι:

 • Σωματικές βλάβες μέχρι 300.000 ευρώ ανά ατύχημα.
 • Υλικές ζημιές μέχρι 150.000 ευρώ ανά ατύχημα.
 • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης μέχρι 90.000 ευρώ ανά ατύχημα.

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης σας προστατεύει από τυχόν οικονομικές απώλειες που μπορεί να υποστείτε, εάν κληθείτε να αποζημιώσετε τρίτους για περιπτώσεις όπως: τραυματισμός ή θάνατος τρίτου, υλικές ζημιές άλλων σκαφών ή λιμένων.

Η μικτή ασφάλιση σκάφους αφορά ζημιές που μπορεί να υποστεί το ίδιο το σκάφος σας από πυρκαγιά, κλοπή, ζημιές από σύγκρουση ή πρόσκρουση, κινδύνους θαλάσσης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, είτε απευθείας με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Συνήθως τα ασφάλιστρα στα σκάφη καθορίζονται από παράγοντες όπως είναι το μήκος του σκάφους, η ιπποδύναμη  του κινητήρα, η ηλικία του σκάφους, το υλικό κατασκευής του, η εμπειρία του χειριστή και άλλα.

Χρειάζεστε βοήθεια ;

Εδώ και πολλά χρόνια η εταιρία Αδαμάκης, βοηθάει τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες στον τομέα της ασφάλισης. Τηλεφωνήστε μας για περισσότερες πληροφορίες.