Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Η καθημερινή μας ζωή εμπεριέχει κινδύνους που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Είναι υπέροχο, όμως, να ξέρετε ότι υπάρχει τρόπος να αισθάνεστε σιγουριά για το αύριο – για εσάς και την οικογένειά σας. Τα προγράμματα ασφάλισης για Προσωπικό Ατύχημα προσφέρουν άμεσα στους αγαπημένους σας το κεφάλαιο κάλυψης, που έχετε επιλέξει για να τους προστατέψετε, καλύπτοντας έτσι τις σημαντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα ατύχημα(τροχαίοεργατικό κ.λπ.) για την υγείαή και το εισόδημά σας.

Διακρίνοντας τις διαφορετικές ανάγκες που υπάρχουν σε μία οικογένεια, μπορούμε να σας προτείνουμε προγράμματα για ατομική εξασφάλιση, οικογενειακή, αλλά και ειδικά προγράμματα για παιδιά.

Τα προγράμματα προσωπικών ατυχημάτων έχουν ετήσια διάρκεια και ανάλογα με αυτό που θα επιλέξετε, περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

  • Απώλεια ζωής από Ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική/Μερική ανικανότητα από Ατύχημα
  • Πρόσκαιρη ολική ανικανότητα από ατύχημα μηνιαίως (μέγιστο διάστημα 12 μήνες)
  • Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες εντός/εκτός Νοσοκομείου από Ατύχημα
  • Νοσοκομειακό Επίδομα από Ατύχημα ή ασθένεια την ημέρα
  • Απώλεια εισοδήματος από ασθένεια (για συγκεκριμένο εισόδημα)
  • Χειρουργικό Επίδομα από ατύχημα ή ασθένεια
  • Ευρεία Νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια ή/ ατύχημα