[email protected]

Επικοινωνήστε μαζί μας

+30 2810 343402

Κάντε μας μια κλήση

Ασφάλιση Γενικής & Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Κάθε δραστηριότητα οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού) είναι δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά τα συμφέροντα ή τα δικαιώματα κάποιου άλλου μέλους της κοινωνίας, τα οποία προστατεύονται από το νομοθετικό μας πλαίσιο (άρθρα 914 – 932 περί αδικοπραξίας του Αστικού Κώδικα). Αξιώσεις τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών ή υλικών / περιουσιακών ζημιών μπορεί να απειλήσουν έως και την ίδια οικονομική ευρωστία της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα ασφάλισης “Γενικής Αστικής Ευθύνης” προσφέρει πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων για απαιτήσεις και αποζημιώσεις από την δραστηριότητα της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί για ζημία που μπορεί να προκληθεί σε τρίτους λόγω της δραστηριότητας της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων που αυτή χρησιμοποιεί, αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση απαιτήσεων και αποζημιώσεων.

Απευθύνεται: Στις επιχειρήσεις όλων των οικονομικών τομέων, όπως εμπόριο, βιομηχανία, βιοτεχνία, υπηρεσίες, εκπαίδευση, τουρισμός, κατασκευές, κ.α., είτε αυτές δραστηριοποιούνται μόνο στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε στον κόσμο.

Καλύπτονται: Αξιώσεις * από ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων/υλικές ζημίες και αξιώσεις από σωματικές βλάβες τρίτων.

*Οι αξιώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ποσά για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης/ηθικής βλάβης, ιατρικά έξοδα (αμοιβές ιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, φυσιοθεραπευτές, θεραπείες, νοσήλια, κλπ), διαφυγόντα κέρδη, διάφορα έξοδα, όπως ιατρική περίθαλψη, χρήση ταξί ή ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, οικιακής βοηθού, αποκλειστικής νοσοκόμας, λήψης βελτιωμένης τροφής.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Οι επαγγελματίες στο χώρο των υπηρεσιών κατέχουν γνώσεις, εμπειρία και ικανότητες που η κοινωνία μας αναγνωρίζει ότι είναι μεγάλης αξίας. Ο τομέας των υπηρεσιών όμως χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και πιθανά επαγγελματικά λάθη ή παραλείψεις μπορεί να καταστήσουν τον επαγγελματία υπεύθυνο έναντι των πελατών του ή άλλων προσώπων και να κοστίσουν σε χρόνο και χρήμα. Οι συνήθεις αξιώσεις που εγείρονται εναντίον όσων παρέχουν υπηρεσίες σχετίζονται με λανθασμένες ή ελλιπείς επαγγελματικές συμβουλές, αδυναμία ανταπόκρισης ή ανεπαρκή ανταπόκριση στις απαιτήσεις της εργασίας, κακή χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, παράβαση καθήκοντος, μη τήρηση προθεσμιών, δυσφήμιση, απώλεια εγγράφων κλπ. Ακόμη και σε περιπτώσεις που μια απαίτηση για επαγγελματική αμέλεια δεν ευσταθεί ο επαγγελματίας θα αναγκαστεί να μπει σε μια δικαστική περιπέτεια -συνήθως πολυδάπανη- με παράπλευρες απώλειες για τη φήμη και την επαγγελματική του σταθερότητα. Ο ευκολότερος τρόπος προστασίας τους έναντι τέτοιων αξιώσεων είναι η ασφαλιστική κάλυψη τους.

Τα συμβόλαια επαγγελματικής αστικής ευθύνης που υπάρχουν είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επαγγελματικής κατηγορίας και εξασφαλίζουν στους ασφαλισμένους επαγγελματίες είτε τις δαπάνες υπεράσπισης τους, είτε τον εξώδικο διακανονισμό αξιώσεων, είτε την καταβολή αποζημίωσης για λογαριασμό τους. Σε πολλές επαγγελματικές κατηγορίες η ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, από την ίδια την νομοθεσία, ενώ οι επαγγελματίες είναι συχνά υποχρεωμένοι, στα πλαίσια συμβάσεων που υπογράφουν με πελάτες ή υποψήφιους πελάτες τους, να διαθέτουν τέτοια ασφαλιστική κάλυψη.

Ασφαλίζονται:

α) Το νομικό πρόσωπο μέσω του οποίου ασκείται το επάγγελμα
β) Το φυσικό πρόσωπο ως ελεύθερος επαγγελματίας
γ) Οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι και οι κληρονόμοι των παραπάνω προσώπων
 

Τα επαγγέλματα που καλύπτονται:

 1. Δικηγόροι – Συμβολαιογράφοι, Δικηγορικά γραφεία, Δικηγορικές εταιρείες
 2. Λογιστές – Λογιστικά Γραφεία – Ελεγκτικές Εταιρείες
 3. Εταιρείες τεχνολογίας
 4. Μελετητικά Γραφεία (Γραφεία συμβουλών αρχιτεκτόνων και μηχανικών)
 5. Ελεύθεροι Επαγγελματίες : Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί
 6. Εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
 7. Εταιρίες Επικοινωνίας & Πολυμέσων (Διαφημιστικές Εταιρίες, Τηλεοπτικοί & Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, Εφημερίδες & Περιοδικά, Εκδοτικοί Οίκοι, Εκτυπωτικές Εταιρίες, Εταιρίες Παραγωγής ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, μουσικών προγραμμάτων κλπ., Εταιρίες Γραφικών Τεχνών, Εταιρίες Έρευνας Αγοράς, Εταιρίες Marketing και Δημοσίων Σχέσεων)
 8. Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών, Ταξιδιωτικοί Πράκτορες (Travel Agents), Εταιρίες Εύρεσης Προσωπικού,  Εταιρίες Διακανονισμού Ζημιών, Εταιρίες Παροχής Κτηματομεσιτικών Υπηρεσιών (Real Estate), Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί, Μεταφραστικές εταιρίες, Εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων (Outsourcing), κ.α.
 9. Franchisors
 10. Παραϊατρικά Επαγγέλματα: (ενδεικτικά) Φυσιοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Ρεφλεξολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Βελονιστές, Οπτικούς, Υπνωτιστές κλπ.
 11. Κομμωτές – Κομμωτήρια.
 12. Φωτογράφοι